O nama

Zavod za industrijsko inženjerstvo, analogno sličnim zavodima na drugim visokim učilištima u svijetu (eng. Department of Industrial Engineering), sadrži znanstvene discipline za istraživanje i razvoj, projektiranje, uvođenje, održavanje i upravljanje proizvodnim procesima industrijskih poduzeća. Područje industrijskoga inženjerstva obuhvaća oblikovanje proizvodnih i poslovnih procesa gospodarskih subjekata, integraciju tokova materijala, proizvoda, informacija i ljudskih resursa, upravljanje svim čimbenicima proizvodnje i poslovanja uz stalna nastojanja za optimizacijom i unapređenjem navedenih procesa. Navedeno se ostvaruje projektiranjem proizvodnje, upravljanjem proizvodnjom te definiranjem socijalnih odnosa. Preddiplomski studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment Preddiplomski studij koncipiran je tako da nakon prvih četiri semestra, koji su uglavnom zajednički za čitav studij strojarstva, studenti ovladavaju teorijskim osnovama inženjerstva, strojarstva, proizvodnih tehnologija, inženjerstva materijala, automatizacije i robotike. Tijekom 5. i 6. semestra studente ovoga smjera postupno se uvodi u područje industrijskog inženjerstva. Uvodni su kolegiji smjera: Industrijsko inženjerstvo, Osnove menadžmenta, Ekonomika proizvodnje, Inženjerska statistika, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnička logistika, Proizvodni menadžment i Održavanje. Diplomski studij smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment Diplomski dio studija gotovo je potpuno usmjeren prema znanjima i metodologijama iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Od posebnih kolegija smjera to su: Operacijska istraživanja I i II, Informacijski sustavi, Osnove osiguravanja kvalitete, Menadžment ljudskih potencijala, Robotika, Modeliranje logističkih sustava, Informatički menadžment, Računovodstvo i financije za menadžere, Privredno i radno pravo i Industrijska sociologija. Uz velik broj izbornih kolegija s drugih smjerova FSB-a ili fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima je omogućeno uistinu široko područje usmjeravanja prema njihovim željama i sklonostima. Obranom diplomskoga rada pristupnici postižu akademski stupanj magistra struke (mag.ing.mech.).