Izrada aplikativnog rješenja PLC upravljanja za toplinsku obradu u zaštitnoj atmosferi

Vrsta projekta: Stručni projekt

Godina izvođenja: 2016-2018

Trajanje projekta: 2 godine

Nositelj projekta: Prof.dr.sc. Dragutin Lisjak

Partner: FSB – Laboratorij za toplinsku obradu

Kratki opis projekta:

U okviru projekta, razvijeno je aplikativno rješenje za automatsku regulaciju parametara procesa toplinske obrade.