Doktorski studij

Predloženim studijskim programom doktorskog studija, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu očekuju uspostavu novog te za potencijalne doktorande prepoznatljivog i atraktivnog doktorskog studija.

Istovremeno se nastoji ojačati veza doktorskog studija s industrijom i povećati broj doktora znanosti u industriji, čime se nastoji pomoći razvoju gospodarstva temeljenog na znanju.


Industrijsko inženjerstvo i menadžment

Poslijediplomski studij iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta koncipiran je u prvom redu kao nastavak sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija usmjerenja Industrijsko inženjerstvo, odnosno smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment, ali i kao mogućnost stjecanja znanja iz ova dva važna i povezana područja svim inženjerima.

Osim zajedničkih i temeljnih kolegija, izborom užih područja istraživanja omogućuje se polaznicima usmjeravanje u područja tehničke logistike, osiguravanja kvalitete i mjeriteljstva, razvoja i optimiranja tehnoloških procesa, upravljanja proizvodnjom i održavanja, upravljanja projektima, strateškog i operativnog menadžmenta te metoda optimiranja.
Dodatna se usmjeravanja postižu kroz kolegije vezane uz znanstvene projekte, čime se kandidate uvodi u istraživački rad. 

Kroz jasno iskazana područja istraživanja predloženih smjerova studija, doktorandima je olakšano prepoznavanje područja najbližeg njihovom istraživačkom interesu, a jednako tako i odluka za upis na pojedini smjer studija.

Izbornost predmeta i s drugih smjerova, kao i dozvoljen upis predmeta s drugih sveučilišta, doktorandima pružaju mogućnost kreiranja studijskog programa prema vlastitim istraživačkim potrebama.

Brojne mogućnosti sakupljanja ECTS bodova tijekom studija potiču doktorande na istraživanje, ali nagrađuju i njihovu mobilnost te ostale aktivnosti vezane uz stjecanje znanja i iskustava potrebnih za uspješan završetak doktorskog studija.


Doktorati u posljednjih 5 godina

Tošanović, Nataša (2018) Unapređenje proizvodnih procesa primjenom principa povlačenja. = Improvement of production processes by applying pull principles. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

Škreblin, Tomislav (2018) Model procjene kvalitete rada stanica za tehnički pregled vozila. = Model of PTI stations work quality assesment. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

Hegedić, Miro (2017) Model upravljanja proizvodnjom integriranjem vitkoga i zelenoga menadžmenta. = Model of manufacturing management integrating lean and green management. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Neodređeno. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

Antolić, Dražen (2017) Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka. = Algorithm for technological classification based on CAD 3D model of the workpiece. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Ćosić, Predrag.

Tošić, Marina (2017) Modeli za potporu pri odlučivanju o raspoloživosti zrakoplova temeljem dubinske analize podataka. = Decision support models based on data mining techniques for predicting aircraft availability. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Lisjak, Dragutin.

Mihaljević, Ivica (2016) Model praćenja učinkovitosti procesa distribucije toplinske energije primjenom načela Lean. = The model for monitoring the efficiency of the process of distribution of heat energy by using Lean principles. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

Opetuk, Tihomir (2016) Model uvođenja upravljanja zelenim lancima opskrbe. = Model of green supply chain management implementation. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Đukić, Goran.

Kovačec, Miroslav (2015) Model učinkovitoga upravljanja proizvodnim sustavima. = Efficient management model of production systems. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Štefanić, Nedeljko.

Šiško, Igor (2015) Prediktivni model tehničke ispravnosti vozila temeljem tehničkih pregleda. = Predictive roadworthiness of vehicles model based on periodical technical inspections. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Lisjak, Dragutin.

Gordić, Borislav (2013) Model prilagodljivog planiranja i praćenja proizvodnje. = Model of adaptable production planning and control. Doktorski rad , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje. Mentor: Štefanić, Nedeljko.